ఓస్మాంగాజీ వంతెన మరియు జిబ్జ్ ఇజ్మిర్ హైవే వాటా అమ్మకానికి jpmorgana అధికారం
9 కోకాయిల్

ఉస్మాంగాజీ వంతెన మరియు గెబ్జ్ ఇజ్మిర్ మోటర్వే స్టాక్ అమ్మకాల కోసం జెపి మోర్గాన్కు అధికారం

ప్రారంభ సమయంలో ఆటోమొబైల్స్ కోసం ఇస్తాంబుల్ మరియు ఇజ్మీర్ మధ్య రౌండ్ ట్రిప్ ఖర్చుల వ్యయంతో విస్తృతంగా చర్చించబడిన గెబ్జ్-ఇజ్మిర్ హైవే యొక్క ఆపరేషన్ను చేపట్టిన ఒటోయోల్ యాట్రోమ్ AŞ, సంభావ్య వాటాల అమ్మకం కోసం అంతర్జాతీయంగా ఉంది. [మరింత ...]