గనికి వ్యతిరేకంగా పాక్షిక రక్షిత రెస్క్యూ mk పంపిణీ కొనసాగుతోంది
GENERAL

M4K పాక్షిక రక్షణ రక్షకుడు MXNUMXK డెలివరీ కొనసాగుతుంది

MPG మేకిన్ ప్రొడక్షన్ గ్రూప్ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన పాక్షిక రక్షిత ఎగైనెస్ట్ మైన్ రెస్క్యూయర్ (MKKKK) ప్రాజెక్ట్ పరిధిలో ప్రోటోటైప్ డెలివరీ తరువాత, భారీ ఉత్పత్తి కాలంలో డెలివరీలు కూడా మేలో ఉన్నాయి. [మరింత ...]