లోడ్ అవుతోంది

← ఈవెంట్‌లకు తిరిగి వెళ్ళు

TCDD అదానా XX. ప్రాంతీయ డైరెక్టరేట్

+ Google Maps
కుర్టులుస్ మహలేసి ఉగార్ మమ్కు స్క్వేర్ 01130 సెహన్ / అదాన
సెహాన్ / అదాన, ఇస్మిర్ 01130 Türkiye
0322 453 69 14 http://www.tcdd.gov.tr

TCDD అదానా XX. ప్రాంతీయ డైరెక్టరేట్

కుర్టులుస్ మహలేసి ఉగార్ మమ్కు స్క్వేర్ 01130 సెహన్ / అదాన
టెల్: 0322 453 69 14 - స్విచ్బోర్డ్
ఫ్యాక్స్: 0322 457 58

టిసిడిడి వేలం మరియు టెండర్ ఫలితాలు

నవంబర్ 2019

కొనుగోలు నోటీసు: ఇంధనం కొనుగోలు చేయబడుతుంది

నవంబర్ 19 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD అదానా XX. ప్రాంతీయ డైరెక్టరేట్, కుర్టులుస్ మహలేసి ఉగార్ మమ్కు స్క్వేర్ 01130 సెహన్ / అదాన
సెహాన్ / అదాన, ఇస్మిర్ 01130 Türkiye
+ Google Maps
TL1
టిసిడిడి వేలం మరియు టెండర్ ఫలితాలు

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Akaryakıt Satın Alınacaktır T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) ADANA 6. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Motorin (Euro Dizel) Alımı İşi mal alımı…

మరింత తెలుసుకోండి »

టెండర్ యొక్క ప్రకటన: మామురే ఫెవ్జిపానా స్టేషన్ల మధ్య గ్లాస్ ఇన్సులేటర్లను సిలికాన్ ఇన్సులేటర్తో మార్చడం

నవంబర్ 27 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD అదానా XX. ప్రాంతీయ డైరెక్టరేట్, కుర్టులుస్ మహలేసి ఉగార్ మమ్కు స్క్వేర్ 01130 సెహన్ / అదాన
సెహాన్ / అదాన, ఇస్మిర్ 01130 Türkiye
+ Google Maps
TL1
టిసిడిడి వేలం మరియు టెండర్ ఫలితాలు

Mamure Fevzipaşa İstasyonları Arası Cam İzolatörlerin Silikonlu İzolatörle Değiştirilmesi TCDD ADANA 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mamure - Fevzipaşa İstasyonları Arası Cam İzolatörlerin Silikonlu İzolatörle Değiştirilmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale…

మరింత తెలుసుకోండి »

పరిధి 2019

టెండర్ ప్రకటన: సాంకేతిక సిబ్బంది ఆపరేషన్ మరియు డ్రైవర్ అద్దె

పరిధి 3 @ 10: 00 - 11: 00
TCDD అదానా XX. ప్రాంతీయ డైరెక్టరేట్, కుర్టులుస్ మహలేసి ఉగార్ మమ్కు స్క్వేర్ 01130 సెహన్ / అదాన
సెహాన్ / అదాన, ఇస్మిర్ 01130 Türkiye
+ Google Maps
TL1
టిసిడిడి వేలం మరియు టెండర్ ఫలితాలు

Teknik Personel Çalıştırılması ve Sürücülü Araç Kiralanması İşi T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) ADANA 6. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Personel Çalıştırılması ve Sürücülü Araç…

మరింత తెలుసుకోండి »
+ ఎగుమతి ఈవెంట్స్

లెవెంట్ ఎల్మాస్టా గురించి
RayHaber ఎడిటర్
లెవెంట్ ఎల్మాస్టా గురించి
RayHaber ఎడిటర్
లెవెంట్ ఎల్మాస్టా గురించి
RayHaber ఎడిటర్
లెవెంట్ ఎల్మాస్టా గురించి
RayHaber ఎడిటర్
లెవెంట్ ఎల్మాస్టా గురించి
RayHaber ఎడిటర్
లెవెంట్ ఎల్మాస్టా గురించి
RayHaber ఎడిటర్
లెవెంట్ ఎల్మాస్టా గురించి
RayHaber ఎడిటర్
లెవెంట్ ఎల్మాస్టా గురించి
RayHaber ఎడిటర్
లెవెంట్ ఎల్మాస్టా గురించి
RayHaber ఎడిటర్