కోన్యాలో ట్రామ్వే ఇంటర్ఛేంగాలలో మెరుగుదలలు

ట్రాం లైన్ జంక్షన్ అభివృద్ధి వారి సంస్థలు రంజాన్ సందర్భంగా sahur లావాదేవీలను అప్ తెరిచి ఉంచాలని, కానీ ముఖ్యంగా ఎందుకంటే క్లోజ్డ్ రోడ్లు రవాణా మైలురాయి కొరత అనుభవంలోకి వస్తుంది లో కోనియా పనిచేస్తుంది, అది కోనియా సమీక్ష భయంకరమైన రోజులు దారి తీస్తుంది

మెల్వ్లానా వీధిలో ట్రాఫిక్ ఆక్సిల్

కోనియా పట్టణ రవాణా లో రంజాన్ ఎదుర్కొన్న కష్టాల ఈ సంవత్సరం కొనసాగనుంది. కోనియా యొక్క రహదారి మూసివేసింది అభిమానం మునుపటి రంజాన్ జరుగుతుంది మౌలిక పని ఈ సంవత్సరం కొత్త సవాళ్లు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము. ఈ సమయంలో, ఎందుకంటే అభివృద్ది సిటీ సెంటర్ లో ఒక ట్రామ్ స్టాప్ లైన్ తయారు తో సెల్జుక్ ప్రాంతం మధ్య రవాణా గొప్ప ఇబ్బందులు ఉంటుంది. న్యాయాలయం లో ట్రామ్ పని మళ్ళీ గెలిచింది తన అలాద్దీన్ లైన్ వేగం టెస్ట్ డ్రైవ్ ట్రాఫిక్ భంగం ప్రారంభమైంది.

జపాన్లో ఆగిపోతుంది

కోనియా మేము మెట్రోపాలిటన్ మున్సిపాలిటీ అధికారుల నుండి అందుకున్న సమాచారం, అభివృద్ధి నిర్వహించిన చేయవలెను ట్రాం లైన్ జంక్షన్ 22 జూన్ 2015 తేదీ ప్రాంగణంతో సాంకేతిక హై స్కూల్ మధ్య అలాద్దీన్-సాంకేతిక హై స్కూల్ బస్సు స్టాప్ లో పనిచేస్తుంది ట్రామ్ ప్రయాణీకుల రవాణా చేయడానికి దాకా. అలాగే ఇప్పటికీ అదే తేదీని ఉంటుంది, మార్గం Uluyayla ఇంటర్చేంజ్ ట్రాం లైన్ అభివృద్ధి కోసం వాహనం ట్రాఫిక్ మూసివేశారు మధ్య మిగిలిన Fatih మసీదు జంక్షన్ కారణంగా 15 రోజుల పనిచేస్తుంది.

రైల్వే వార్తల శోధన

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు