అస్కార మరియు అంకారాలో అస్పర్తీస్ పంపిణీ చేయబడతాయి

అంకారా మెట్రోపాలిటన్ మున్సిపాలిటీ, నగర పురపాలక Başkentliler మరియు మెట్రో మరియు Ankaray స్టేషన్లు bulunacak.ankar "Ä ° ftaree ఫలహారాలు" నగరం "ఒక ° ftaree ఫలహారాలు" బయట నుండి సందర్శకులు రంజాన్ మాసంలో నగరం వెలుపల నుండి సందర్శకులు రంజాన్ మాసంలో మెట్రో మరియు Ankaray స్టేషన్లు రాజధాని నగరం గుర్తించవచ్చు.


మే నెలలో మొదలయ్యే రంజాన్ నెలలో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం వచ్చింది. Ć అధ్యక్షుడు లెటర్ లో, అంకారా లో నివసించే పౌరులు ఎక్కువ లార్ గా పేర్కొన్నారు edil రసీదు, iftsal ప్యాకేజీల తయారీ మరియు వ్యాప్తి. ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించబడలేదు. తెమ్పబడిన ప్యాకేజీలు డోనట్, నీటి బాటిల్ మరియు తడి తుడవడం ఉంటాయి.చాట్

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు