ఈ రోజు చరిత్రలో: 11 నవంబర్ 2010 సెరాంటెప్ స్టేషన్

సేయ్రేన్టేపీ స్టేషన్
సేయ్రేన్టేపీ స్టేషన్

చరిత్రలో నేడు
నవంబరు 29 న, స్టేట్ రైల్వేస్ బీహార్ ఎర్కిన్ యొక్క మొదటి జనరల్ డైరెక్టర్, 11 సంవత్సరాల వయసులో మరణించాడు. స్టేట్ రైల్వేస్ యొక్క మొదటి జనరల్ డైరెక్టర్ గా టీం కల్నల్ బీఖ్ (ఎర్కిన్) నియమితుడయ్యాడు. బెహీక్ బెయ్, ఎవరు పనిచేశారు 1961 XXX, ఇస్మిర్, ఇస్తాంబుల్ మరియు అంకారా పంక్తులు తన ఇష్టానికి చేరారు పేరు ఎస్కిషీయిర్ స్టేషన్ లో త్రిభుజంలో ఖననం చేశారు. TCDD జనరల్ డైరెక్టరేట్ ఒక స్మారకాన్ని నిర్మించింది.
నవంబర్ 21 సెరైం స్టేషన్ స్టేషన్ సర్వ్ ప్రారంభించింది.

రైల్వే వార్తల శోధన

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు