కొకలీలో ఓవర్‌పాస్‌లు 'మహిళలపై హింస లేదు'

మహిళకు కోకలైడ్ ఎగువ గద్యాలై హింసకు నో చెప్పింది
మహిళకు కోకలైడ్ ఎగువ గద్యాలై హింసకు నో చెప్పింది

కొకలీలోని ఓవర్‌పాస్‌లు 'మహిళలపై హింసకు నో' అని చెప్పారు; కోకేలి మెట్రోపాలిటన్ మునిసిపాలిటీ, 15-30 నవంబర్ మధ్య 2019 డాక్టర్ సాడక్ అహ్మెట్ మరియు బెలెంట్ ఎస్విట్ ఓవర్‌పాస్‌లను నారింజ రంగుతో ప్రకాశించారు, ఇది ప్రపంచంలోని మహిళలపై హింస రంగుగా సూచిస్తుంది. 'మహిళలపై హింసకు వ్యతిరేకంగా 25 నవంబర్ అంతర్జాతీయ దినోత్సవం' పరిధిలో మహిళలపై హింసపై పోరాటం గురించి అవగాహన పెంచే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది.

15 DAILY ORANGE EVENT

17 డిసెంబర్ 1999 న, ఐక్యరాజ్యసమితి 25 నవంబర్‌ను 'మహిళలపై హింసకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి అంతర్జాతీయ దినోత్సవం' గా పేర్కొంది. నిర్ణయం ఫలితంగా, ప్రతి సంవత్సరం 25 నవంబర్‌లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరియు మన దేశంలో వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడతాయి. కొకాలిలో, మహిళలపై హింసను అంతం చేయడానికి, మెట్రోపాలిటన్ మునిసిపాలిటీ డాక్టర్ సాడక్ అహ్మెట్ మరియు బెలెంట్ ఎస్విట్ యొక్క ఓవర్‌పాస్‌లను నవంబర్ మరియు 15-30 మధ్య ప్రపంచంలోని మహిళలపై హింసకు ప్రతీకగా నారింజ రంగుతో ప్రకాశించింది.

రైల్వే వార్తల శోధన

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు