టిసిడిడి తాసిమాసిలిక్ నుండి ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులకు ప్రశంసల మద్దతు

టిసిడిడి రవాణా నుండి ఆరోగ్య సంరక్షణ సిబ్బందికి ప్రశంసల మద్దతు
టిసిడిడి రవాణా నుండి ఆరోగ్య సంరక్షణ సిబ్బందికి ప్రశంసల మద్దతు

ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, అంకారా-ఇస్తాంబుల్-అంకారా మరియు కొన్యా-అంకారా-కొన్యా మధ్య పనిచేస్తున్న అన్ని వైహెచ్‌టిలు కూడా ఈ రోజు సాయంత్రం 21.00 గంటలకు రైల్‌రోడ్లు మరియు ప్రయాణీకులచే ప్రశంసించబడ్డాయి.

ఆరోగ్య ఉద్యోగులు YHT నుండి కూడా పెరుగుతారు


ఎందుకంటే కరోనా వ్యాప్తి ప్రభావంతో ప్రాంతంలో ప్రపంచంలో మరియు మా దేశం, సామాజిక మీడియా నుండి ఆరోగ్య మంత్రి Fahrettin భర్త 19 మార్చి 2020 న టర్కీ కు కాల్ జారీ వాటా.

పగటిపూట పనిచేసే ఆరోగ్య సిబ్బంది ధైర్యాన్ని మరియు ప్రేరణను పెంచడానికి మరియు మా కృతజ్ఞతను తెలియజేయడానికి 21:00 గంటలకు భర్త పౌరులందరితో చప్పట్లు కొట్టాలని కోరారు.

ఇది అన్ని పౌరులకు టర్కీ పిలుపునిచ్చింది, ముఖ్యంగా ప్రధాన మంత్రి రెసెప్ టయిప్ ఎర్డోగాన్ హాజరయ్యారు.

3 రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఈ భాగస్వామ్యంలో వైహెచ్‌టి ఉద్యోగులు, టిసిడిడి తాసిమాసిలిక్ నడుపుతున్న ప్రయాణీకులు ఉన్నారు.

ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, అంకారా-ఇస్తాంబుల్-అంకారా మరియు కొన్యా-అంకారా-కొన్యా మధ్య పనిచేస్తున్న అన్ని వైహెచ్‌టిలు కూడా ఈ రోజు సాయంత్రం 21.00 గంటలకు రైల్‌రోడ్లు మరియు ప్రయాణీకులచే ప్రశంసించబడ్డాయి.


రైల్వే వార్తల శోధన

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు