తత్వాన్ İ స్కేల్ రైట్ లైన్ రోడ్ పునరుద్ధరణ పని టెండర్ ఫలితం

తత్వాన్ పీర్ కుడి లైన్ రహదారి పునరుద్ధరణ పని టెండర్ ఫలితం
తత్వాన్ పీర్ కుడి లైన్ రహదారి పునరుద్ధరణ పని టెండర్ ఫలితం

తత్వాన్ İ స్కేల్ రైట్ లైన్ రోడ్ పునరుద్ధరణ పని టెండర్ ఫలితం


టర్కీ స్టేట్ రైల్వే మేనేజ్‌మెంట్ టిసిడిడి 5 రీజినల్ పర్చేజింగ్ డైరెక్టరేట్ (టిసిడిడి) టాట్వాన్ ఓస్కేల్ రైట్ లైన్ రోడ్స్ టెండర్ యొక్క టెండర్ కోసం 2019 కంపెనీలు బిడ్లను సమర్పించాయి, టిఎల్ 676915 అంచనా వ్యయంతో మరియు 5.409.214,18 టిఎల్ బిడ్తో. YOL YAPI SANAYI TİC LTD ŞTİ గెలిచింది.

3 ఇ 60 కాంక్రీట్ స్లీపర్‌తో 1 ముక్కల కత్తెర, క్వారీ రాయితో తయారు చేయని రాయి నింపడం, బ్యాలస్ట్ సరఫరా మరియు వేయడం, కాంక్రీట్ స్లీపర్ బి 70 కొనుగోలు మరియు 60 ఇ 1 రైలు కొనుగోలు మరియు వేయడం ఈ టెండర్‌లో ఉంది. పని డెలివరీ నుండి పని వ్యవధి 180 (నూట ఎనభై) క్యాలెండర్ రోజులు.


రైల్వే వార్తల శోధన

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు