80% కస్తామోను కేబుల్ కార్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయింది

కస్తమోను కేబుల్ కార్ ప్రాజెక్ట్% పూర్తయింది
కస్తమోను కేబుల్ కార్ ప్రాజెక్ట్% పూర్తయింది

కాస్తమోను మేయర్ ఆప్. డాక్టర్ గునాల్ జియోగ్రఫీలో ఇస్తాంమోను టీవీ ప్రసారం చేసిన ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ రహీమి గలిప్ విదిన్లియోస్లు, ఇస్తమోను ఎడిటర్-ఇన్-చీఫ్ హుస్సేన్ కరాడెనిజ్ యొక్క ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చారు, విదిన్లియోయులు కేబుల్ కార్ ప్రాజెక్ట్ కస్తమోను యొక్క రెండు వైపులా చిక్కుకున్న బాకు అని అన్నారు.


కేబుల్ కార్ ప్రాజెక్ట్ తప్పు అని తాను భావిస్తున్నానని పేర్కొన్న మేయర్ విడిన్లియోస్లు, “కేబుల్ కారు నా కాలంలో ఉంటే, నేను కేబుల్ కారు యొక్క టిని సంప్రదించను. కానీ మేము దానిని కేబుల్ కార్ పరుగులో కనుగొన్నాము. కాస్తమోనుకు రెండు వైపులా చిక్కుకున్న బాకులా నేను కేబుల్ కారును చూస్తున్నాను. మీరు కేబుల్ కారును టర్కీ ఇల్గాజ్ విమానాశ్రయానికి తీసుకెళ్లగలిగితే అది మన పౌరులను ఎక్కడి నుండైనా ఉంచుతుంది. కోట నుండి టవర్‌కి రావడంలో అర్థం లేదు. మీరు 2 నిమిషాల్లో కాలినడకన వస్తారు. అప్పుడు పక్షి కన్ను, మీరు పైకప్పుల వైపు చూస్తారు, మీరు నగరాన్ని లోపల చూడలేరు, ఇది సరైనది. అందువల్ల, కేబుల్ కారు చాలా అర్ధవంతమైనది కాదు మరియు దాని సమయం ఆకృతికి తగినది కాదు. కానీ సగటున 15 శాతం పూర్తయింది, కాని మనమందరం తాడులు మరియు క్యాబ్‌లతో రోప్‌వే ప్రాజెక్టును కనుగొన్నాము. దీనికి నిర్వహణ వ్యయం కూడా ఉంది. 80 శాతం ప్రాజెక్టు పూర్తయిన ఈ అంశంపై రాజకీయాల్లోకి వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు. నగరం యొక్క రెండు వైపులా కలిసి వస్తాయి. మీరు కోట నుండి వస్తారు మరియు మీరు కోట నుండి టవర్ వరకు ప్రయాణం చేస్తారు. సగటున, ఇప్పటివరకు చెల్లించిన మొత్తం 80 మరియు ఒకటిన్నర, ఇది ఇప్పటికే 55 వేల మంది కుజ్కా ఇచ్చారు. మునిసిపాలిటీ సుమారు 200 మిలియన్ చెల్లింపులు చేసింది. మేము తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం చాలా ఎక్కువ. ”వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు