మొదటి లాయల్ వింగ్మన్ మానవరహిత ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ప్రోటోటైప్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు

మొదటి విశ్వసనీయ వింగ్ మాన్ మానవరహిత యుద్ధం యొక్క నమూనాను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు
మొదటి విశ్వసనీయ వింగ్ మాన్ మానవరహిత యుద్ధం యొక్క నమూనాను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు

యు.ఎస్. బోయింగ్ సంస్థ నేతృత్వంలోని ఆస్ట్రేలియా పరిశ్రమ బృందం మొదటి లాయల్ వింగ్మన్ మానవరహిత యుద్ధ విమానం (యుసిఎవి) నమూనాను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి ఆస్ట్రేలియన్ వైమానిక దళానికి సమర్పించింది.


బోయల్ మరియు ఆస్ట్రేలియన్ కంపెనీలు అభివృద్ధి చేసిన మరియు మనుషులు మరియు మానవరహిత వైమానిక వేదికల సామర్థ్యాలను విస్తరించడానికి కృత్రిమ మేధస్సును ఉపయోగించి లాయల్ వింగ్మన్ యుసిఎవి, ఆస్ట్రేలియాలో 50 సంవత్సరాలకు పైగా రూపొందించిన మరియు తయారు చేసిన మొదటి విమానం. అదనంగా, లాయల్ విగ్మాన్ డ్రోన్లలో యుఎస్ఎ వెలుపల బోయింగ్ యొక్క అతిపెద్ద పెట్టుబడి.

ఈ రోజు పంపిణీ చేసిన లాయల్ వింగ్మన్ ప్రోటోటైప్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క పరిధిలో ఆస్ట్రేలియన్ వైమానిక దళానికి (RAAF) పంపిణీ చేయబడిన మూడు నమూనాలలో మొదటిది. ఈ నమూనాతో, గ్రౌండ్ పరీక్షలు మరియు విమాన పరీక్షలు ప్రణాళిక చేయబడ్డాయి మరియు లాయల్ విగ్మాన్ భావన నిరూపించబడటానికి ప్రణాళిక చేయబడింది.

టాక్సీ పరీక్షలతో ప్రారంభమయ్యే గ్రౌండ్ టెస్టులు పూర్తయిన తరువాత లాయల్ వింగ్మన్ ఈ సంవత్సరం మొదటి విమానంలో ప్రయాణించనున్నారు.

మూలం: రక్షణ పరిశ్రమవ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు