గవర్నర్ సైడ్‌వాక్ సపాంకా కేబుల్ కార్ ప్రాజెక్టును పరిశీలించారు

కల్దిరిమ్ సపాంకా యొక్క లిఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాంతంలో గవర్నర్ పరిశీలనలు చేశారు
కల్దిరిమ్ సపాంకా యొక్క లిఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాంతంలో గవర్నర్ పరిశీలనలు చేశారు

గవర్నర్ సెటిన్ ఓక్టే పేవ్మెంట్ సపాంకాలోని కేబుల్ కార్ ప్రాంతంలో పరిశీలనలు చేశారు.


టిసి సకార్య గవర్నరేట్ టివిటర్ చేసిన ప్రకటనలో; "మా గవర్నర్, మిస్టర్ సెటిన్ ఓక్టే పేవ్మెంట్, మా సాపంకా జిల్లాలో నిర్మాణంలో ఉన్న రోప్‌వే ప్రాజెక్ట్ ప్రాంతంలో పరీక్షలు జరిపారు, ఇక్కడ అడ్వెంచర్ & యాక్టివిటీ ప్రాంతాలు మరియు స్థానిక ఉత్పత్తుల అమ్మకపు ప్రదేశాలు ఉంటాయి మరియు ప్రాజెక్ట్‌లోని దశ గురించి సమాచారం అందుకుంది." వ్యక్తీకరణలు ఉపయోగించబడ్డాయి.

 


sohbet

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు

సంబంధిత వ్యాసాలు మరియు ప్రకటనలు