మంత్రి అమ్కాయులు TRNC యొక్క దేశీయ కారు GÜNSEL ను పరీక్షించారు

మంత్రి అమ్కాగ్లు టిఆర్‌ఎన్‌సి దేశీయ కారు గున్‌సెల్‌ను పరీక్షించారు
మంత్రి అమ్కాగ్లు టిఆర్‌ఎన్‌సి దేశీయ కారు గున్‌సెల్‌ను పరీక్షించారు

టర్కీ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నార్తర్న్ సైప్రస్ విద్య మరియు సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి ఓల్గన్ అమ్కాయులు టిఆర్ఎన్సి యొక్క దేశీయ కారు GÜNSEL ని నియర్ ఈస్ట్ యూనివర్శిటీ క్యాంపస్‌లో ఉన్న గోన్సెల్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ యొక్క టెస్ట్ డ్రైవ్ ప్రాంతంలో పరీక్షించారు మరియు కొనసాగుతున్న భారీ ఉత్పత్తి పనుల గురించి సమాచారాన్ని అందుకున్నారు.టెస్ట్ డ్రైవ్ సందర్భంగా, నియర్ ఈస్ట్ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క ధర్మకర్తల మండలి ఛైర్మన్ ప్రొఫెసర్. డా. అర్ఫాన్ సుయాట్ గున్సెల్ తోడుగా ఉన్నారు. టెస్ట్ డ్రైవ్ తరువాత, మంత్రి అమ్కాయులు మరియు తోటి ప్రతినిధి బృందం కూడా గోన్సెల్ ఉత్పత్తి సౌకర్యాలను సందర్శించి, గోన్సెల్ యొక్క భారీ ఉత్పత్తి అధ్యయనాలు మరియు వాహనం యొక్క అభివృద్ధి ప్రక్రియ గురించి సమగ్ర సమాచారాన్ని పొందారు. పర్యటన సందర్భంగా ఒక ప్రకటన చేస్తూ, మంత్రి అమ్కాయులు, జిఎన్‌సెల్ టిఆర్‌ఎన్‌సికి గొప్ప ప్రేరణ ఇస్తుందని నొక్కి చెప్పారు.

జాతీయ విద్య మరియు సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి ఓల్గున్ అమ్కాయులు: "గోన్సెల్ దేశాన్ని వేగవంతం చేసే చాలా ముఖ్యమైన ప్రయత్నం"
గోన్సెల్ ను "దేశాన్ని వేగవంతం చేసే చాలా ముఖ్యమైన చొరవ" గా నిర్వచించి, జాతీయ విద్య మరియు సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి ఓల్గన్ అమ్కాయులు మాట్లాడుతూ, "నేను ఇంతకు ముందు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని ఉపయోగించలేదు. దాని పనితీరు ఈ బలంగా ఉంటుందని నేను didn't హించలేదు. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న వాహనాలకు భిన్నంగా లేదు. పనితీరు, పరికరాలు మరియు సౌకర్యం పరంగా ఇది చాలా శక్తివంతమైన వాహనం ”. మంత్రి అమ్కావులు మాట్లాడుతూ, "ప్రతి లక్షణంతో వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చడానికి ఒక సాధనం అభివృద్ధి చేయబడింది" మరియు "దేశాన్ని వేగవంతం చేసే ఈ ముఖ్యమైన కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను.

ప్రొ. డా. అర్ఫాన్ సుయాట్ గున్సెల్: "మా ప్రియమైన మంత్రి సందర్శనకు నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను"
గోన్సెల్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ వద్ద జాతీయ విద్య మరియు సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి ఓల్గన్ అమ్కాయులు, ఈస్ట్ యూనివర్శిటీ దగ్గర బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఛైర్మన్ ప్రొఫెసర్. డా. టెస్ట్ డ్రైవ్ సమయంలో అర్ఫాన్ సుయాట్ గున్సెల్ మంత్రి అమ్కావోలుతో కలిసి ఉన్నారు. టెస్ట్ డ్రైవ్ తరువాత, ప్రొ. డా. అర్ఫాన్ సుయాట్ గున్సెల్ తన సందర్శనకు జాతీయ విద్య మరియు సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి ఓల్గన్ అమ్కాయులు గున్సెల్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రొ. డా. అర్ఫాన్ సుయాట్ గున్సెల్ వారు పూర్తి శక్తితో భారీ ఉత్పత్తి సన్నాహాల కోసం కృషి చేస్తూనే ఉన్నారని, టర్కీ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నార్తర్న్ సైప్రస్‌లో ఉత్పత్తి చేసిన కారుగా ప్రపంచ రహదారులపై గోన్సెల్ కనిపిస్తుందని చెప్పారు.

ఆర్మిన్

sohbet

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు