కనల్ ఇస్తాంబుల్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క మొదటి టెండర్ ముగిసింది

కాలువ ఇస్తాంబుల్ ప్రాజెక్ట్ మొదటి టెండర్ పూర్తయింది
కాలువ ఇస్తాంబుల్ ప్రాజెక్ట్ మొదటి టెండర్ పూర్తయింది

కనల్ ఇస్తాంబుల్ ప్రాజెక్ట్ కోసం మార్చి 2020 లో జరిగిన టెండర్ 18 నెలల తర్వాత ముగిసింది. ప్రాజెక్ట్ పరిధిలో ఉన్న చారిత్రాత్మక ఒడాబాయ్ మరియు దుర్సుంకి వంతెనలను రవాణా చేసే పనిని 500 వేల టిఎల్‌తో అతి తక్కువ బిడ్‌ని సమర్పించిన ముకర్నాస్ ఆర్కిటెక్చర్ కంపెనీకి అప్పగించారు.

కనల్ ఇస్తాంబుల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రభావంలో ఉన్న చారిత్రాత్మక ఒడాబాయ్ మరియు దుర్సుంకి వంతెనల రవాణా టెండర్ మార్చి 26, 2020 న జరిగింది.

అంటువ్యాధి ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ నిర్వహించబడిన కారణంగా ప్రతిస్పందనను ఆకర్షించిన టెండర్ 18 నెలల తర్వాత ముగిసింది. ముకర్నాస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ 566 వేల TL ఆఫర్‌తో 500 వేల TL అంచనా ధరతో టెండర్‌ను గెలుచుకుంది.

ముకర్నాస్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది టెండర్‌లో అతి తక్కువ బిడ్‌ను సమర్పించిన సంస్థ.

1 వ ప్రాంతీయ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ హైవేస్ మరియు కంపెనీ మధ్య సంతకం చేసిన సాంకేతిక వివరణ ప్రకారం, కంపెనీ ఓడిబా మరియు దుర్సుంకి వంతెనల యొక్క తప్పిపోయిన విభాగాల కూల్చివేత, రవాణా, పునర్నిర్మాణం మరియు పూర్తి చేయడాన్ని చేపడుతుంది. ఇది వంతెనలను వాటి అసలు స్థానానికి దగ్గరగా తరలించడానికి ప్రత్యామ్నాయ ప్రదేశాలను గుర్తిస్తుంది.

పని వ్యవధి 350 రోజులుగా నిర్ణయించబడింది.

ముకర్నాస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీని 2016 లో ఆర్కిటెక్ట్ కయాస్ టాక్మేసి 200 వేల టిఎల్ మూలధనంతో స్థాపించారు. దీని ప్రధాన కార్యాలయం Beşiktaş లో ఉంది.

రైల్ ఇండస్ట్రీ షో ఆర్మిన్ sohbet

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు