పట్టాలపై అల్ట్రాసోనిక్ తనిఖీ: 'ఐరన్ ఐ'

పట్టాలపై అల్ట్రాసోనిక్ తనిఖీ ఐరన్ ఐ
పట్టాలపై అల్ట్రాసోనిక్ తనిఖీ 'ఐరన్ ఐ'

రిపబ్లిక్ ఆఫ్ టర్కీ స్టేట్ రైల్వేస్ (TCDD), తన విజయవంతమైన R&D అధ్యయనాలతో సాంకేతిక పరిణామాలను నిశితంగా అనుసరించడం ద్వారా దృష్టిని ఆకర్షించింది, దానిలో పనిచేస్తున్న ఇంజనీర్లు అభివృద్ధి చేసిన 'ఐరన్ ఐ'తో కూడా ఒక ఉదాహరణగా నిలిచింది. పట్టాలపై జరిగే నష్టాన్ని పసిగట్టేందుకు టర్కీ ఇంజనీర్లు అభివృద్ధి చేసిన 'ఐరన్ ఐ' పట్టాల్లోని చిన్నపాటి పగుళ్లను కూడా గుర్తిస్తుంది. అత్యాధునిక సాంకేతిక వ్యవస్థతో కూడిన 'ఐరన్ ఐ' రైళ్లకు సురక్షితమైన మరియు సురక్షితమైన డ్రైవింగ్‌ను అందిస్తుంది.

'ఐరన్ ఐ' పట్టాలను ఎక్స్-రే చేయడం ద్వారా పగుళ్లను అలాగే కేశనాళికలను కూడా గుర్తిస్తుంది. ఈ విధంగా, రైల్వేలో సురక్షితమైన ప్రయాణం నిర్ధారిస్తుంది. భూమిపై కూడా ప్రయాణించగలిగే 'ఐరన్ ఐ' 7 వేల కిలోమీటర్ల పొడవైన రైలుమార్గాన్ని నేటి వరకు స్కాన్ చేసి నివేదించింది.

ఇలాంటి ప్రకటనలు

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు