గుల్బెన్ ఎర్గెన్ తన డీప్ స్లిట్ దుస్తులతో అబ్బురపరిచింది

గుల్బెన్ ఎర్గెన్ తన డీప్ స్లిట్ దుస్తులతో అబ్బురపరిచింది
గుల్బెన్ ఎర్గెన్ తన డీప్ స్లిట్ దుస్తులతో అబ్బురపరిచింది

తన స్టేజ్ దుస్తులతో పాటు ఆమె ఇచ్చిన కచేరీలతో తనకంటూ ఒక పేరు తెచ్చుకున్న గుల్బెన్ ఎర్గెన్, మొన్న సాయంత్రం ఇస్తాంబుల్ నొస్సా కోస్టాలో ధరించిన లోతైన చీలికలతో తన రంగురంగుల దుస్తులతో అబ్బురపరిచింది.

Gülşah Saraçoğlu సంతకాన్ని కలిగి ఉన్న ఆమె రంగస్థల దుస్తులతో మరియు సంవత్సరాలను ధిక్కరించే ఆమె అందంతో దృష్టిని ఆకర్షించింది, Gülben Ergen ఇస్తాంబుల్ నొస్సా కోస్టాలో ఆమె పాడిన పాటలతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్దులను చేసింది.

గుల్బెన్ ఎర్గెన్ తన డీప్ స్లిట్ దుస్తులతో అబ్బురపరిచింది

గుల్బెన్ ఎర్గెన్ తన డీప్ స్లిట్ దుస్తులతో అబ్బురపరిచింది

గుల్బెన్ ఎర్గెన్ తన డీప్ స్లిట్ దుస్తులతో అబ్బురపరిచింది

గుల్బెన్ ఎర్గెన్ తన డీప్ స్లిట్ దుస్తులతో అబ్బురపరిచింది

గుల్బెన్ ఎర్గెన్ తన డీప్ స్లిట్ దుస్తులతో అబ్బురపరిచింది

Günceleme: 24/01/2023 12:19

ఇలాంటి ప్రకటనలు

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు