చైనాలో లగ్జరీ కార్లకు డిమాండ్ పెరిగింది

చైనాలో లగ్జరీ కార్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్
చైనాలో లగ్జరీ కార్లకు డిమాండ్ పెరిగింది

Otomotiv satışında liderliği elinde bulunduran Çin’de, iç talepte yaşanan yükselişe bağlı olarak lüks araç satışlarında patlama yaşanıyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin (CAAM) verilerine göre; ülkede 2022 yılında üst segment otomobil kategorisinin satışları, bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 3,89 milyona çıktı.

Üst segment otomobil satışının artış oranı, ülke ortalamasının yüzde 1.6 puan üzerine çıktı. CAAM’a göre fiyatı 500 bin yuanın (74 bin dolar) üzerinde olan benzinli otomobil satışları, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 41,2 yükseliş gösterdi. 350- 400 bin yuan aralığında satılan yeni enerjili otomobillere olan talepteki artış ise yüzde 167’ye ulaştı.

Günceleme: 23/01/2023 16:00

ఇలాంటి ప్రకటనలు

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు