ఇల్హాన్ సెసెన్, టర్కిష్ పాప్ సంగీతం యొక్క అంకుల్, CKSMలో కచేరీ ఇచ్చారు

ఇల్హాన్ సెసెన్, టర్కిష్ పాప్ సంగీతం యొక్క అంకుల్, CKSMలో కచేరీ ఇచ్చారు
ఇల్హాన్ సెసెన్, టర్కిష్ పాప్ సంగీతం యొక్క అంకుల్, CKSMలో కచేరీ ఇచ్చారు

టర్కిష్ పాప్ సంగీతానికి అంకుల్ అనే మారుపేరుతో ఉన్న మాస్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఇల్హాన్ సేసెన్, కుక్‌కెక్‌మెస్ మునిసిపాలిటీ సెన్నెట్ కల్చర్ అండ్ ఆర్ట్ సెంటర్‌లో కచేరీ ఇచ్చారు. సాహిత్యం మరియు సంగీతంతో తన స్వంత రచనలను పాడిన Şeşen, ప్రేక్షకులతో కలిసి వెచ్చని వాతావరణంలో సంగీత విందును అందించాడు.

"అర్హుడిలో ప్రేమ ఉండాలి", "నువ్వు లేకుండా ఉండలేను", "మాకు ఏమి జరుగుతోంది?", "నేను నిన్ను కౌగిలించుకున్నప్పుడు", "నా చేతుల్లో పువ్వులు", ఇది తనకు ఇష్టమైన పాటలను పాడిన కళాకారుడు. అతని అభిమానులతో ప్రసిద్ధి చెందారు, అతని శ్రోతలకు ఒక మరపురాని సంగీత కచేరీ సాయంత్రం ఇచ్చారు.

"మాకు ఏమి జరుగుతోంది" అనే పాట తనకు చాలా ముఖ్యమైనదని నొక్కిచెప్పిన ఇల్హాన్ సెసెన్, "ఈ పాట లేకుండా నేను ఉండను. నేను మీ ముందుకు రావడానికి కారణం ఈ పాట. నిజానికి నాకు రాజకీయాలు ఇష్టం లేనందున రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం రాసిన ఈ పాటను ప్రేమగా మార్చాను” అంటూ ప్రేక్షకులను నవ్వించారు.

కచేరీ ముగింపులో, Küçükçekmece మున్సిపాలిటీ కల్చర్ అండ్ సోషల్ అఫైర్స్ డైరెక్టర్ Güney Özkılınç మాస్టర్ ఆర్టిస్ట్‌కు ధన్యవాదాలు మరియు పుష్పాలను అందించారు.

Günceleme: 12/05/2023 11:47

ఇలాంటి ప్రకటనలు