మారకపు రేటు రక్షిత డిపాజిట్లలో అవసరమైన రిజర్వ్ నిష్పత్తి పెరిగింది

మారకం రేటు రక్షిత డిపాజిట్లలో అవసరమైన రిజర్వ్ నిష్పత్తి పెరిగింది ()
మారకం రేటు రక్షిత డిపాజిట్లలో అవసరమైన రిజర్వ్ నిష్పత్తి పెరిగింది ()

సెంట్రల్ బ్యాంక్ 6 నెలల ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రొటెక్టెడ్ డిపాజిట్ ఖాతాలకు అవసరమైన నిల్వలను 10 పాయింట్లు 25 శాతానికి పెంచింది.

అవసరమైన నిల్వలపై సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క కమ్యూనిక్‌కు సవరణపై కమ్యూనిక్ నేటి అధికారిక గెజిట్‌లో ప్రచురించబడింది.

దీని ప్రకారం, ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రొటెక్టెడ్ డిపాజిట్ల యొక్క అవసరమైన రిజర్వ్ రేషియో మెచ్యూరిటీ ప్రకారం వేరు చేయబడినప్పటికీ, KKM కేంద్రీకృతమై ఉన్న 6 నెలల మెచ్యూరిటీకి అవసరమైన రిజర్వ్ నిష్పత్తి 10 పాయింట్లు పెరిగి 25 శాతానికి పెరిగింది.

TL టైమ్ డిపాజిట్‌లకు మారడాన్ని ప్రోత్సహించే దశగా, 6 నెలల (6 నెలలతో సహా) మెచ్యూరిటీ ఉన్న ఎక్స్ఛేంజ్ రేట్ ప్రొటెక్టెడ్ డిపాజిట్లకు అవసరమైన రిజర్వ్ రేషియో 25 శాతానికి పెంచబడింది.

1 సంవత్సరం వరకు మెచ్యూరిటీలు ఉన్నవారికి మరియు 1 సంవత్సరం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ కాలం ఉన్నవారికి అవసరమైన రిజర్వ్ రేటు 5 శాతంగా నిర్ణయించబడుతుంది; డిమాండ్, నోటీసు, 1 నెల వరకు మరియు 3 నెలల వరకు మెచ్యూరిటీ 8 శాతంగా నిర్ణయించబడింది.

మీకు గుర్తున్నట్లుగా, గతంలో అన్ని మెచ్యూరిటీల కోసం ఎక్స్ఛేంజ్ రేట్ రక్షిత ఖాతాలలో రిజర్వ్ అవసరాలను ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత 15 శాతంగా ఉండేది.

మారకపు రేటు రక్షిత డిపాజిట్లలో అవసరమైన రిజర్వ్ నిష్పత్తి పెరిగింది

📩 14/09/2023 09:47