జింగో

అంకారా సబ్వే నిర్మాణానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు

Ekonomi politikası tasarlayanların ve uygulayanların ‘gelecekteki bütçe açığı’ sorununa dikkat etmelerinde yarar var. Kamu borçlarının yüksekliğinden doğabilecek belaları anlatmak artık çok kolaylaştı. Uzun uzun açıklamalara girişmeden, kestirmeden, Yunanistan’ın ya da [మరింత ...]

WORLD

ఎర్డోగాన్ నుండి ఎర్జూరం యొక్క కేంద్రం, లాజిస్టిక్ సెంటర్ గోస్పెల్

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 57 yatırımın hizmete açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Palandöken’e 280 bin metrekare alana 28 milyon 742 bin maliyetle bir lojistik merkez yapıyoruz. Lojistik merkezi müdürlüğü binasını tamamladık. [మరింత ...]

ఇస్తాంబుల్ లో

CR2 కాంట్రాక్ట్ (రైల్వే వాహన ఉత్పత్తి)

మర్రరే ప్రాజెక్ట్, గబ్జె-హదీర్పాసా, సిర్కేకి-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi: Demiryolu Araçları İmali (Sözleşme CR 2) ihalesi Önyeterlik İhalesine 07 Haziran 2007 tarihinde çıkılmış olup, Önyeterlilik dosyaları 30 Temmuz 2007 tarihinde teslim alınmıştır. [మరింత ...]

WORLD

ప్రాతినిధ్య MINISTRY 2006 XX టేబుల్ -3 పరిశోధన ప్రాంతం: రైలు రవాణా (కొనసాగింపు) ప్రాజెక్ట్ సంఖ్య: 14

1. Projenin tanımı: Hafif Ağırlıklı Yeni Nesil Yük Vagonu Tasarımı ve Prototip Üretimi. 2. Projenin Amacı: Lokomotif çekim gücünün artırılması, yol üst yapısına uygulanan gerilmenin düsürülmesi ve enerji tasarrufu sağlanarak [మరింత ...]

జర్మనీ అంటాల్యా

సాంకేతికంగా అద్భుతంగా CEN Olympos కేబుల్ కార్ అనుకూలం యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్

Avrupa standartları CEN’ e uygun olarak yapılmış teleferik teknolojisi ile hafif rüzgarlı bir yükseklikte size günlük rutinden uzak bir serüveni garanti eder. Olympos Teleferik 4350 metre hat uzunluğu ile dünyanın [మరింత ...]

WORLD

రెండు డిప్లొమాలు పూర్తి చేసిన కరాబ్యువే యూనివర్శిటీ, రైల్ సిస్టమ్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు.

Türkiye’de sadece Karabük Üniversitesi’nde bulunan Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü’nü bitiren öğrenciler, makine mühendisliği derslerinin yanı sıra birkaç ders daha görerek hem raylı sistem hem de makine mühendisliği diploması alıyor. Karabük [మరింత ...]